Bilanţul Măsurii 112


DezvoltareUn comunicat oficial de presă anun­ţă că Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a publicat Raportul de Evaluare al proiectelor aferente Măsurii 112 – Instalarea tineri­lor fermieri”, depuse în cadrul sesiunii des­făşurate în perioada 1 iunie – 6 iulie 2012.

Potrivit APDRP, Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene neram­bursabile acordate prin PNDR, au drep­tul de a contesta decizia privind evalua­rea propriei Cereri de Finanţare. Astfel, după emiterea şi publicarea Raportului de Evaluare şi a notificărilor aferente, solicitanţii pot depune o contestaţie la Oficiul Judeţean al APDRP la care a depus si Cererea de Finanţare, în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare sau că aceasta îi dezavantajează. Contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul APDRP a Raportului de Evaluare.

Reamintim că, printre condiţiile pe care solicitantul trebuia să le îndepli­neas­că priveau vârsta sub 40 de ani şi faptul că se instalează pentru prima da­tă în exploataţia agricolă ca şef al aces­teia, deţine sau se angajează să dobân­dească anumite competenţe şi calificări profesionale, în raport cu acti­vitatea pe care urmează să o desfă­şoare.

De asemenea, solicitantul trebuia să prezinte un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei şi să se angajeze să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesio­nală prin Măsura 111 „Formare profe­sio­nală, informare şi difuzare de cunoş­tinţe” în cel puţin unul din domeniile: mana­gementul exploataţiei agricole, contabili­tatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică. Au fost eligibili solicitanţii cu vârsta minimă de 18 ani, care au terminat 10 clase cu profil agricol.