Bilanţul APIA după distribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană


Printr-un comunicat oficial de presă purtând semnătura directorului Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, pentru implementarea planului anual de distribuire de alimente pentru persoanele cele mai defavorizate (PEAD), România a beneficiat, în anul 2012, de fonduri comunitare de 60,7 mil euro, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 562/2011 modificat şi completat de Regulamentul (UE) nr. 208/2012 de punere în aplicarea a Regulamentului (UE) nr. 807/2010 pentru implementarea Planului anual.

Pentru furnizare şi distribuţie, au fost stabilite următoarele produse: făină, mălai, orez, zahăr, paste făinoase, biscuiţi, ulei, mazăre verde în saramură, bulion, roşii în bulion şi fasole uscată.

Fondurile comunitare au fost repartizate pentru achiziţionare de pe piaţa comunităţii de alimente. Au fost încheiate următoarele contracte pentru cantităţile de alimente de furnizat: orez – cantitate contractată 17,5 mii tone (SC ATIFCO INTERNATIONAL SA – RO), în valoare de 5,14 mil euro; faină – cantitate contractată 36,2 mii tone (VIEM CORPORATION EOOD – BG), în valoare de 6,60 mil euro; mălai – cantitate contractată 12,2 mii tone (SC ROMPAN SA), în valoare de 6,88 mil euro; ulei – cantitate contractată 17,1 mii kl (VIEM CORPORATION EOOD – BG), în valoare de 20,03 mil euro; paste făinoase – cantitate contractată 2,6 mii tone (SC ROMPAN SA – RO), în valoare de 1,24 mil euro; biscuiţi – cantitate contractată 1,4 mii tone (SC ORLANDO SRL – RO), în valoare de 1,2 mil euro; fasole uscată – cantitate contractată 3,7 mii tone (SC ROMPAN SA – RO), în valoare de 3,47 mil euro; mazăre în conservă – cantitate contractată 4, 4 mii tone (SC ATIFCO INTERNATIONAL SA – RO), în valoare de 2,58 mil euro; bulion – cantitate contractată 3 mii tone (SC CONTEC FOODS SRL – RO), în valoare de 2,46 mil euro; roşii in bulion – cantitate contractată 4 mii tone (SC ATIFCO INTERNATIONAL SA – RO), în valoare de 2,46 mil euro; zahăr – cantitate contractată 8,9 mii tone (SC AGRANA ROMANIA SA), în valoare de 7,82 mil euro.

Pentru distribuţia alimentelor, APIA a încheiat un „Acord de cooperare” cu fiecare Consiliu judeţean şi cu Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

„La 31 decembrie 2012, au fost livrate următoarele produse: bulionul, pastele făinoase, biscuiţii, mălaiul, fasolea şi zahărul, urmând ca, în luna ianuarie, să fie finalizate orezul (83% distribuit), mazărea verde în saramură (79% distribuit) şi roşiile în bulion (85% distribuit).

În ceea ce priveşte contractele cu operatorul economic VIEM CORPORATION EOOD pentru produsele alimentare făină şi ulei de floarea soarelui, acestea au fost încheiate în data de 22.06.2012, respectiv 04.09.2012, în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică de licitaţie deschisă, prevăzute de legislaţia naţională în vigoare şi de regulamentele comunitare.

Garanţiile de bună execuţie s-au constituit în cuantum de 110% din valoarea contractului pentru furnizarea de ulei de floarea soarelui în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 807/2010 şi în cuantum de 148,06% din valoarea contractului pentru furnizare făină albă de grâu, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 562/2011.

Precizăm că pentru aceste produse s-a furnizat până la data de 31.12.2012, data scadentă a contractelor de furnizare, cantitatea de 10,8 mii tone făină şi cantitatea de 0,5 kl ulei, respectiv 30% faină şi 3% ulei. Cu toate demersurile făcute de instituţia noastră pentru continuarea livrărilor, operatorul economic nu şi-a mai realizat obligaţiile contractuale. În acest moment APIA a transmis notificările de reziliere a contractelor la furnizor în care s-au stabilit şi cuantumul penalităţilor pentru părţile din contracte care nu s-au realizat. Această situaţie a fost comunicată şi Comisiei Europene în vederea refolosirii fondurilor comunitare neutilizate aferente acestor contracte”, se adaugă în textul comunicatului de presă.