Bani pentru drumurile către staţiuni


vladoiu_aurel1• deputatul Vlădoiu i-a cerut ministrului Udrea să ţină cont cu adevărat de strategia de turism a României

În cursul săptămânii trecute, de­putatul vâlcean, Aurel Vlădoiu a adre­sat Elenei Udrea – ministrul Dezvol­tării Regionale şi Turismului o interpe­lare prin care i-a cerut rea­bilitarea şi modernizarea drumurilor care duc spre staţiunile turistice şi mănăstirile din judeţul nostru. „În strategia de tu­rism a României s-a pus accent pe modernizarea dru­mu­rilor judeţene şi locale care duc spre obiectivele turis­tice importante şi spre mănăstirile-monumente is­to­rice, dar şi a dru­murilor care lea­gă staţiunile turistice de municipiile-reşedinţă de judeţ. Din păcate, în Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii nu a fost prins niciun astfel de drum din judeţul Vâlcea, fapt care ridică multe sem­ne de întrebare asupra strategiei adop­tate de Ministerul Dezvoltării Regio­na­le şi Turismului. Pentru a intra în normalitate este nevoie de reabilitări pentru: DJ 658 (care lea­gă DN 7 de Mănăstirea Frăsinei), DJ 654 (care leagă DN 64 de schi­tu­rile Iezer şi Pahomie), DJ 649 (care leagă staţiu­nea Băile Govora de comuna Pie­trari), DJ 646 C (ca­re leagă comuna Frânceşti de Mănăstirea Surupatele), DJ 148 A (care leagă DN 67 de mă­năs­tirile Bistriţa şi Arnota). În conclu­zie, vă rog să vă precizaţi punctul de vede­re cu privire la situaţia prezen­tată mai sus şi, cu autoritatea de care dis­puneţi, să găsiţi cele mai bune so­lu­ţii de rezolvare”, se arată în interpe­larea lui Vlădoiu.