Avertisment! Pe teritoriul Ungariei, nu sunt recunoscute certificatele provizorii şi plăcuţele de înmatriculare cu „numere galbene” din Germania


AM Press ne relatează: Minis­terul Afacerilor Ex­ter­ne al României atrage atenţia asupra faptului că pe teritoriul Ungariei nu sunt recunos­cute numerele de înmatriculare pro­vi­zorie pe termen scurt, cu valabi­li­tate de maxim 5 zile (așa numitele „numere galbene”), emise de auto­ri­tăţile compe­ten­te din Ger­mania, această categorie de numere fiind pre­vă­zută exclusiv pentru uzul pe te­ritoriul naţional al Germaniei. MAE avertizează că poliţia ungară pro­cedează sistematic la confisca­rea certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor prevăzute cu ast­fel de numere, la punerea sub sechestru a auto­ve­hiculelor res­pec­tive şi la sancţionarea cu amenzi contravenţionale a conducătorilor acestora, misiu­ni­le diplomatice şi oficiile consulare române neavând abilitarea şi posibilitatea de a in­terveni pentru re­trac­tarea măsurilor specificate. În scopul evitării unor asemenea situaţii, MAE precizează că este ne­ce­sar ca persoanele care achiziţionează autove­hi­cule din Ger­mania şi doresc să le trans­porte, la vo­lan, în România, cu tran­zitarea teritoriului Ungariei, să soli­cite autorităţilor germane compe­ten­te înma­tri­cu­larea cu numere spe­ciale pentru export („nu­me­re roşii”).