Audiere publică pentru schimbarea Legii voluntariatului


Marţi, 27 martie 2012, începând cu ora 17.00, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Jude­ţene „Antim Ivireanul”, va avea loc o audiere publică pentru schimbarea Legii voluntariatului sub genericul „Voluntar pentru comunitate, comunitatea pentru voluntari”.

Scopul audierii publice este acela de a asi­gu­ra exprimarea opiniei de către oricare cetă­ţean interesat de subiect şi să ofere deci­den­tului politic un raport-sinteză pentru toa­te as­pectele colectate, posibile recomandări cu pri­vire la tema dezbătută în discuţie. Organi­za­to­rii aces­tui eveniment sunt Fundaţia „Casa Căr­­ţii” Rm. Vâlcea, Sindicatul „Forţa Legii” Dro­be­­ta Tur­nu Severin şi Asociaţia Club Zonta Plo­ieşti.

Documentele, Regulamentul procedurii audierii publice şi formularul de participare pot fi descărcate de pe site-ul  www.fundatiacasacartii.ro/audierepublica.

În urma acestui eveniment Comisia de Experţi va prelua toate opiniile scrise şi verbale şi în următoarele 2 săptămâni va efectua un raport-sinteză al acestora. Prezentarea raportului se va face printr-o conferinţă de presă ce va fi anunţată în timp util. Mai multe detalii referitoare la acest eveniment puteţi afla de la Dana Rădulescu, Fundaţia „Casa Cărţii”, telefon/fax  0350-424540.