Aşteptăm Crăciunul


La Mateeşti s-a deschis „Lada de zestre”, scoţând la lumină colindele ce se cântau cu zeci de ani în urmă. În acest scop, cadrele didactice şi elevii Şcolii cu clasele I – VIII au pregătit un program artistic în întâmpinarea marii sărbători a Naşterii Domnului. Cu această ocazie, s-au prezentat, spre bucuria vârstnicilor, colindele „Sus în poarta Raiului”, „Florile dalbe, flori de măr”, „Trei crai de la Răsărit”, „Trei păs­tori”, „Steaua sus răsare”. De ase­menea, în programul respectiv s-au prezentat şi alte colinde mai recente, precum şi obiceiuri de sărbători de iarnă, cum sunt „Steaua”, „Pluguşorul”, „Sor­cova”, iar în parodie, elevii au prezentat „Capra”.