Asistenții medicali și munca lor, pas cu pas – Norme de creditare a formelor de EMC


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea – având ca partener media ziarul Curierul de Vâlcea, și-a propus să vină, în sprijinul cadrelor de mai sus, cu o serie de informații din legile și regulamentele pe care fiecare dintre aceștia trebuie să le respecte, pentru a-și exercita corect și în folosul oamenilor profesia aleasă. Așadar, în paginile tipărite, precum si pe site-ul www.curierul.ro vor apărea informații legislative sau noutăți în domeniul în care asistenții își desfășoară activitatea.
Iată câteva informații referitoare la Normele de creditare a formelor de EMC.

NORMELE DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de activităţi de pregătire teoretică şi practică, planificate, fundamentale pentru menţinerea şi îmbunătăţirea standardelor de competenţă profesională şi asigurarea calităţii îngrijirilor de sănătate furnizate, prin actualizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor profesionale, însuşirea de noi cunoştinţe şi deprinderi necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.
(2) Educaţia medicală continuă reprezintă atât un drept, cât şi o obligaţie, potrivit legislaţiei în vigoare, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.
ART. 2
Managementul activităţilor de educaţie medicală continuă este realizat de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) prin Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă (CNEPC), cu respectarea prezentelor norme.

CAPITOLUL IIForme de educaţie medicală continuă
ART. 3
Formele de educaţie medicală continuă care pot fi creditate sunt următoarele:
1.cursuri;
2.ateliere de lucru/practică (workshop);
3.stagii practice;
4.şcoli de vară/iarnă (team buildinguri);
5.cursuri online;
6.manifestări ştiinţifice:
a) mese rotunde;
b) simpozioane ştiinţifice;
c) conferinţe ştiinţifice;
d) congrese ştiinţifice;
7.manifestări online:
a) webinar;
b) conferinţe online;
c) congrese online;
8.publicare de materiale ştiinţifice medicale:
a) autor/coautor de articole pentru publicaţii medicale;
b) autor/coautor de capitole de carte sau cărţi, precum monografii, tratate, manuale medicale;
c) autor/coautor de articole postate pe site-urile filialelor OAMGMAMR;
9.abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate creditate de către CNEPC a OAMGMAMR;
10.cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice:
a) elaborarea de proiecte profesionale;
b) coordonarea de proiecte profesionale;
11.programe de formare învăţământ postuniversitar:
a) masterat;
b) doctorat;
12.programe de formare învăţământ/perfecţionare postbază:
a) cursuri de specializare;
b) cursuri pentru dobândirea de noi competenţe;
c) curs de formatori sau de formare de formatori;
d) programul special de revalorizare.