„Asigurații scutiți de coplată trebuie să facă dovada”


saliste_georgeta• declară managerul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Georgeta Săliște
 

Așa cum am mai amintit într-un articol recent, de la 1 aprilie, fiecare unitate spital a stabilit coplata, cât trebuie să achite pacienții ce nu intră în categoria „scutiților” odată internați. Ei bine, la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, coplata se achită înaintea externării. „În baza HGR 117/2013, art. 74, Spitalul Județean de Urgență Vâl­­cea, cu avizul Consiliului de Adminis­tra­ție, a stabilit nivelul coplății pentru serviciile medicale spitalicești la 10 lei. Coplata se achită la Biroul de Internări înainte de externare. Categoriile de asi­gu­rați scutite de coplată vor face dova­da acestei calități cu documente elibe­rate de autoritățile competente că se în­cadrează în respectiva categorie, pre­cum și documente și/sau după caz de­cla­rație pe propria răspundere că înde­plinesc condițiile privind realizarea sau nu a veniturilor, conform modelului prevăzut în normele de aplicare ale Con­tractului Cadru pe anii 2013 – 2014. Modelul declarației pe propria răspun­dere se completează la Biroul de Inter­nări în momentul spitalizării”, a precizat Georgeta Săliște. Menționăm că de la coplată sunt exceptate următoarele categorii de asigurați: persoanele care beneficiază de servicii medicale spita­licești pentru care criteriul de internare este urgența; copiii până la vârsta de 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu rea­li­zează venituri din muncă; bolnavii cu afecțiuni incluse în programele națio­nale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună, toate femeile însărcinate și lăuzele pentru servicii medicale legate de evoluția sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru toate serviciile medicale.