Asaltul amendamentelor liberale asupra bugetului


buican_cristi3• parlamentarii vâlceni Buican şi Frîncu au depus un număr impresionant de amendamente

Preşedintele PNL Vâlcea, deputa­tul Cristian Buican, împreună cu sena­torul Emilian Frîncu, candidatul Uniunii Social Liberale pentru funcţia de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, au depus, şi în acest an, un număr impre­sionant de amendamente la Legea bu­ge­tului de stat pe anul 2012. Deputatul Buican a anunţat colegii parlamentari ce susţin Puterea că va susţine în plenul reunit al Parlamentului toate amendamentele depuse, considerând că obiectivele de investiţii propuse prin intermediul acestor amendamente sunt vitale pentru dezvoltarea unitară a judeţului Vâlcea. Majoritatea amenda­men­telor susţinute de către preşe­din­tele PNL Vâlcea au vizat alocarea su­melor necesare continuării şi finalizării investiţiilor începute în localităţile vâlcene, în special acelea de pe ce­lebra Ordonanţă 7, precum şi iniţierea unor noi investiţii de alimentare cu apă, canalizare sau construcţia de poduri şi podeţe.

Cristian Buican a întocmit lista amendamentelor depuse la Legea bu­ge­tului de stat pe anul 2012 în urma in­ven­tarierii problemelor din toate loca­li­tăţile vâlcene, indiferent de colo­ratura politică a edililor ce le conduc. Printre cele mai importante amendamente pe care deputatul liberal le susţine în faţa colegilor parlamentari se numără cele referitoare la investiţii în localităţile Co­legiului Nord, de continuare a finan­ţă­rilor pe proiectele Ordonanţei 7 sau pe Măsura 3.2.2. în comune precum  Bu­deşti, Galicea, Titeşti, Sălătrucel, Peri­şani, Nicolae Bălcescu, Boişoara, Stoi­leşti, Berislăveşti şi Muereasca, asigu­ra­rea finanţărilor pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe din Brezoi şi Căli­măneşti, reabilitarea şi restaurarea unor biserici din Runcu şi Racoviţa sau asigurarea finanţării asfaltării şi moder­ni­zării drumurilor comunale din Bujo­reni, Câineni, Dăeşti, Dănicei, Goleşti, Malaia, Milcoiu, Şirineasa şi Voineasa. Pe lângă aceste amendamente, „Este absolut necesar ca în Legea bugetului de stat pe anul 2012 să fie introduse şi o serie de investiţii care ar dezvolta majoritatea localităţilor din zona de nord a Vâlcii. Astfel, reabilitarea DN7D sau in­vestiţiile în turism ar aduce cu sigu­ranţă o îmbunătăţire a condiţiilor de trai din aceste comunităţi şi ar asigura o dezvoltare durabilă şi unitară a unor activităţi ce ar putea asigura indepen­denţa  financiară a comunităţilor locale”, a declarat Cristian Buican.