Aproape 3 la sută – rata șomajului în Vâlcea


Conform datelor prezentate de AJPFM Vâlcea, la sfârşitul lunii martie 2024, rata şomajului înregistrat la nivelul AJOFM Vâlcea a fost de 2,99%. Numărul total de şomeri la finele lunii martie 2024 a fost de 4287 șomeri din care 2264 femei. Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 2110 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2177 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2756 șomeri provin din mediul rural și 1531  sunt din mediul urban. Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: < 25 ani, 309; între 25-29, 274;  între 30-39, 602; între 40-49, 1038; între 50-55, 1092; peste 55 ani, 972 persoane.

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 2737 (63,84%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1278 (29,81 %), iar 272 (6,35 %)  au absolvit studii superioare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 560 persoane foarte greu ocupabile, 1281 greu ocupabile, 1924 mediu ocupabile, iar 602 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro  secțiunea “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.