Vâlcea, peste 3 la sută – rata şomajului în aprilie 2023


Conform unei informări transmise de AJOFM Vâlcea, la sfârşitul lunii aprilie, rata şomajului, înregistrat la nivelul AJOFM Vâlcea, a fost de 3,11 %. Numărul total de şomeri la finele lunii aprilie 2023 a fost de  4317  din care 2143 femei.

Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 1312 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3005 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3065 șomeri provin din mediul rural și 1252 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 2851 (66,04%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1239 (28,70 %), iar 227 (5,26 %)  au absolvit studii superioare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 697 persoane foarte greu ocupabile, 1634 greu ocupabile, 1651 mediu ocupabile, iar 335 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-una dintre aceste categorii se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Vâlcea.