APIA eliberează adeverinţe pentru zonele montane defavorizate


Prin intermediul unui comunicat oficial de presă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă că eliberează adeverinţe pentru beneficiarii plăţilor aferente Masurilor 211 „Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zonă montană” şi 214 „Plăţi de agro-mediu”, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. Băncile cu care APIA a încheiat convenţii, până în acest moment, sunt BRD Groupe Societe Generale şi CEC Bank SA.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă prin care se confirmă că Beneficiarul a depus Cererea de plată pentru măsurile de dezvoltare rurală în Campania 2011 şi că, până la data emiterii Adeverinţei, au fost efectuate controalele şi verificările administrative asupra Cererii de plată depuse de potenţialul beneficiar, conform reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, în Adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plata la data emiterii Adeverinţei pentru Măsurile de dezvoltare rurală cuprinse în Axa II din cadrul PNDR 2007-2013, că Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii Adeverinţei şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Fermierii pot lua credite cu o valoare de până la 80 la sută din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA garantează 80% din valoarea creditelor acordate de Banca Creditoare în baza convenţiilor încheiate.