APIA are 2.250 de beneficiari SAPS 2011


Adrian-PinteaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA reaminteşte beneficiarilor Schemei de plată unică pe suprafaţă, pentru Campania SAPS 2011, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze cre­dite, pentru finanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.

Astfel, din 18 iunie 2011 până în prezent, APIA a încheiat convenţii cu BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank, Banca Comercială Romană, Banca Transilvania, Banca Comercială Carpatica, Banca Intesa Sanpaolo Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, Procredit Bank şi Fondul de Garantare a Creditului Rural. IFN – SA, precum şi cu Agricover Credit IFN – SA.

Potrivit Convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o Adeverinţă prin care confirmă că Beneficiarul a depus cererea de plată pentru Schema unică de plată pe suprafaţă (SAPS) pentru anul 2011 şi că s-au efectuat controalele şi verificările administrative asupra cererii de plată a beneficiarului, conform reglementărilor în vigoare.

„De asemenea, în adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată în cadrul schemei SAPS şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii acesteia, precum şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Băncile vor acorda, Beneficiarilor eligibili conform reglementărilor interne, credite în lei în vederea finanţării capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente. Valoarea creditului este de până la 80 de procente din suma cuvenită din SAPS, denominată în lei la cursul leu/euro comunicat de BNR de la data solicitării creditului. Pe mecanismul creditării aferente plăţii unice pe suprafaţă SAPS 2011, până la acest moment, au fost eliberate adeverinţe pentru un număr de 2.250 beneficiari, pentru o suprafaţă totală de 640.000 ha”, se aminteşte într-un comunicat oficial semnat de către directorul Adrian Pintea.