APIA a absorbit fonduri europene la cote incredibile


Potrivit unui comunicat oficial de presă al Agenţiei de Plăţi şi Inter­venţie în Agricultură,  România a absorbit 723,5 milioane de euro prin APIA în decursul anului 2011, ceea ce înseamnă o rată de absorbţie de 99,67%, sumă plătită deja fermie­rilor sub forma plăţilor directe afe­rente anului 2010. Practic, rata de absorbţie a fost de 100%, respectiv 110 milioane de euro, pentru măsu­rile de piaţă implementate în Româ­nia pe reconversie si restructurare în sectorul de viti-vinicol, ajutoare acordate persoanelor defavorizate, intervenţie de piaţă, promovarea produselor agroalimentare pe pieţe externe şi apicultură, se arată în acelaşi comunicat APIA.

Conform aceluiaşi document oficial, în 2012, se intenţionează să ajungă la o rată de eroare de două procente în cazul cererilor de plată depuse pentru obţinerea sprijinului pe suprafaţă din fonduri europene, în condiţiile în care anul acesta a fost 2,83%. Atingerea unui nivel de eroare de 2% în ceea ce priveşte controalele administrative şi în te­ren, pentru plăţile pe suprafaţă din fonduri europene, înseamnă că din cei aproape 1,1 milioane fermieri care au depus cerere de plată nu tre­buie identificate erori pe supra­faţă mai mari de 2% în controale, în condiţiile în care există solicitări de plată pe 9,6 milioane de hectare. Plăţile directe pe suprafaţă din fondurile europene se vor stabiliza, în acest an, la 95 de euro pe hectar.

De plăţile pe suprafaţă vor be­ne­ficia 1,088 milioane de fermieri care deţin o suprafaţă de 9,6 mili­oane hectare. În ceea ce priveşte plăţile complementare pe suprafaţă din bugetul naţional, MADR a solicitat suma maximă, respectiv 73 de euro la ha, dar rămâne de văzut dacă Ministerul Finanţelor va apro­ba acest nivel.