Apelul APIA pentru silvicultori: 15 iunie, termenul de subvenție!


Prin intermediul unui co­mu­nicat oficial de presă cu semnă­tura directorului executiv, Denisa Iacob, Agenţia de Plăți și Inter­venție pentru Agricultură Vâlcea (APIA) reamintește că data de 15 iunie, inclusiv, este ultima zi de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Ser­vicii de silvo­mediu, servicii cli­matice și con­ser­varea pădurilor”, aferentă Mă­surii 15 „Servicii de silvo­me­diu, servicii climatice și con­servarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020.
„Depunerea Cererii de Sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrele Județene sau ale Municipiului Bucureşti ale APIA. Aceasta va fi însoţită de avizul Gărzii Forestiere și de documentele specificate în Ghi­dul solicitantului. Solicitantul spri­ji­nului financiar trebuie să înde­plinească condițiile de eligi­bilitate și criteriile specifice pre­vă­zute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidul Solici­tantului. Alocarea financiară pentru sesiunea 01/2017 este de 117.803.922 euro. Selecția Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al pro­cesului de selecție și al proce­sului de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 362/2016, publicat pe site-ul APIA. Anunțarea rezultatelor se­lecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Județene APIA ca urmare a publicării pe site a Raportului de selecție preliminar aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR”, sună textul Agenției.