APAVIL SA – anunț privind scoaterea la concurs a unui post de mecanic utilaj în cadrul Coloanei Auto/utilaje, Rm. Vâlcea


Concursul constă în probă scrisă și probă practică și se va desfășura, conform calendarului concursului, astfel:

  • proba scrisă va avea loc în data de 14.05.2024, ora 1000 și se va susține la sediul APAVIL din str. Carol I, nr.3-5, Rm. Vâlcea;
  • proba practică va avea loc în data de 20.05.2024, ora 1000 și se va desfășura la Coloana Auto/utilaje APAVIL SA, str. Nistor Dumitrescu nr.23, Rm. Vâlcea.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  07.05.2024 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5. Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.