Anunț stadiu implementare proiect ”Revizuirea Planului de Management integrat al Parcului Național Buila-Vânturarița, al siturilor ROSCI0015- Buila-Vânturarița și ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița, precum și al rezervațiilor incluse în acestea” și obiective urmărite în realizarea proiectului