Dumitru Elena – Anunț public privind decizia etapei de încadrare


DUMITRU ELENA, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, strada Mihai Kogalniceanu, nr. 37, et. 1, ap. 3, titular al proiectului “Construire locuinte colective D+P+2E+3E retras,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protecţia Mediului Valcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire locuinte colective D+P+2E+3E retras”, ce urmeaza a se desfasura in municipiul Ramnicu Valcea, Intrarea Democratiei, nr. 14, judetul Valcea.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.