Amenzi de peste 300.000 lei pentru lipsa securităţii în muncă


Luna trecută, potrivit datelor furnizate de inspector şef ITM Vâl­cea, Ion Nicolaescu, s-au efectuat 74 de controale pe Securitate şi sănătate în muncă, pentru neregulile depistate acordându-se sancţiuni în valoare de 340.000 lei. S-au dispus măsuri de remediere a deficienţelor: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profe­sionale; elaborarea planului de pre­venire şi protecţie; efectuarea con­trolului medical periodic; efectuarea instructajului de protecţie a muncii; elaborarea instrucţiunilor proprii de lucru şi securitate a muncii; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipa­mentului individual de lucru şi echipamentului individual de pro­tec­ţie; asigurarea unor condiţii de mediu corespunzătoare, la locul de muncă. Tot in luna august, s-au înre­gistrat două accidente de muncă, ambele cu incapacitate temporară de muncă.