Amenzi de mii de lei la brutării și unități alimentare


• localurile prinse pe picior greșit provin din orașele Drăgășani, Băbeni și Horezu
La ordinul prefectului de Vâlcea, Radu Renga, au fost reluate controalele la unitățile de alimentație publică, dar și la cele care produc și comercializează produse de panificație și patiserie-cofetărie din județ. Astfel, în primele opt zile ale lunii februarie, au fost verificate opt unități care produc și comercializează produse de panificație și patiserie-cofetărie în municipiul Drăgășani, orașele Băbeni și Horezu, precum și în comunele Orlești și Pietrari. În urma amplelor controale desfășurate, trei brutării au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 2.300 lei, iar o unitate de tip laborator patiserie-cofetărie din orașul Horezu a fost sancționată cu amendă în cuantum de 500 de lei.
De asemenea, în privința controalelor realizate în unitățile de alimentație publică, desfășurate atât pe raza municipiului Drăgășani, cât și pe raza orașelor Băbeni și Horezu, acestea s-au finalizat cu verificarea a opt societăți. În aceste cazuri, au fost aplicate două amenzi în valoare totală de 3.000 lei, dar și trei avertismente. În cazul unei unități de tip restaurant din Drăgășani, s-a aplicat o sancțiune contravențională în cuantum de 2.000 lei.

Ce nereguli au descoperit inspectorii?
Neregulile constatate de către membrii comisiilor mixte vizează, în cea mai mare parte, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neefectuarea operațiunilor de curățenie și/sau dezinfecție a locurilor de muncă, a utilajelor, ustensilelor, suprafețelor de lucru și a ambalajelor în condițiile stabilite de normele igienico-sanitare în vigoare. De asemenea, s-au mai descoperit nereguli și în ceea ce privește neasigurarea funcționării în permanență a spațiilor frigorifice din unitățile alimentare, neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii în aceste spații și neîntreținerea lor prin neefectuarea reparațiilor, reviziilor și a igienizării. Comisiile constituite prin Ordin de Prefect sunt alcătuite din membrii ai Corpului de Control al Prefectului Județului Vâlcea, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea, precum și ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea. Pentru cei interesați facem precizarea că acțiunile de control vor continua.