Amânare pentru 221


Direcţia Agricolă Vâlcea anunţă că, potrivit deciziei Autorităţii de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală sesiunea pentru depunerea de proiecte aferente Măsurii 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole” se amână. Astfel, următoarea sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 221 se va desfăşura în perioada 3 – 28 septembrie 2012, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind vineri, 28 septembrie 2012, ora 12:00. Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” se încadrează în Axa II – „Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural” şi are ca obiective: creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor şi pădurilor împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia; extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor; pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au.

Contribuţia publică aferentă Măsurii 221 este de: 229.341.338 euro.