ALȚI HOȚI DE APĂ au fost descoperiți în urma controalelor realizate de Apavil SA


Apavil SA, prin Serviciul Control Clienţi, a desfășurat și în luna iulie 2023 acțiuni de verificare şi control în vederea depistării utilizatorilor cu branşamente frauduloase, a utilizatorilor fără contract de furnizare (cu branșamente clandestine), cu racorduri de canalizare nedeclarate sau cu surse proprii de apă necontorizate, dar care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare. De asemenea, au fost verificate integritatea sigiliilor la apometrele montate în căminele de branşament şi etanşeitatea legăturilor în vederea eliminării pierderilor din reţea.
În urma acțiunilor de verificare a clienților în perioada 1-31 iulie 2023, efectuate în Râmnicu Vâlcea, Galicea, Mihăești și Drăgoești, au fost depistate:
• 11 branșamente fără contracte în comuna Galicea (șapte branșamente fără contracte, cu legături către proprietăți; un branșament cu robinet, fără contract; trei branșamente, fără contracte, cu apometre în instalație);
• un branșament fraudulos (Râmnicu Vâlcea);
• două branșamente fără contracte (Râmnicu Vâlcea);
• un racord canal fără contract (Râmnicu Vâlcea);
• două branșamente fără contracte (comuna Mihăești);
• o sursă proprie necontorizată (comuna Drăgoești).

Ce sancțiuni riscă cei care au fost prinși furând apă din rețelele Apavil SA?

„S-a luat măsura recuperării prejudiciului și a intrării în legalitate. De asemenea, s-a efectuat o debranșare pentru neplata facturilor aferente serviciului de furnizare a apei potabile în mun. Râmnicu Vâlcea. Atragem atenția consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, așa cum este prevăzut în Legea serviciilor comunitare pentru utilități publice (nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare), art. 46, alin. 1: «Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, fapta săvârșită cu intenție privind furtul de apă din sistemul de alimentare cu apă». De asemenea, pentru situațiile de consum clandestin, prejudiciul adus societății se stabilește conform Ordinului 29/N/1993 al MLPAT – Ordin pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici”, ne-au informat reprezentanții Apavil SA Râmnicu Vâlcea.

Unde pot fi reclamați cei asupra cărora există suspiciuni că ar fura apă din rețea?

„Acțiunile de verificare ale Apavil SA vor continua în toată aria sa de operare, pentru identificarea branșamentelor frauduloase și clandestine de apă, care conduc la reducerea debitului de apă și diminuează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiții optime, fiind afectați astfel toți consumatorii. Pentru stoparea acestor acțiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă, rugăm persoanele care sesizează orice situație care pare suspectă în acest sens să anunțe reprezentanții Apavil SA la sediul societății din strada Carol I nr. 3-5, la Dispeceratul Apavil SA – 0350.802.160 sau pe adresa de e-mail control.clienti@apavil.ro”, se mai arată într-un comunicat de presă al Apavil SA.
• Material realizat cu sprijinul Compartimentului comunicare și mass-media al Apavil SA