AJOFM Vâlcea susține promovarea economiei sociale


Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării unor evenimente și acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau din categorii vulnerabile. Reglementat prin Legea nr. 219/2015, sectorul economiei sociale urmărește creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în întreprinderi sociale de inserţie şi întreprinderi sociale, prin dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupuri vulnerabile, pe termen scurt sau mediu, pentru integrarea treptată a acestora pe piaţa muncii în economia reală, precum și susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social. Până în prezent, la nivel județean au fost acordate atestate pentru trei întreprinderi sociale.
Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin agențiile județene, respectiv AMOFM București.
În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, AJOFM Vâlcea a organizat o masă rotundă cu mediul de afaceri în cadrul Bursei forței de muncă din data de 12 mai și va promova importanța cooperării dintre agenția de ocupare a forței de muncă și autoritățile locale, prin deplasări la instituțiile teritoriale în luna mai.
Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile în domeniu desfășoară, activități de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor ei; promovarea unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, dar și dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate lor; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.
Datele ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu, director executiv AJOFM Vâlcea.