Agricultura vâlceană, mai mult hobby decât industrie


Numai 123 de ferme cu peste 50 de hectare – atât a reuşit capitalis­mul vâlcean să coaguleze în două decenii de performanţă agricolă. Pro­centul marilor exploataţii este unul infim pentru întinderea şi potenţialul agricol al judeţului iar responsabilii APIA admit că situaţia nu este deloc îmbucurătoare mai ales în perspectiva unui 2013, de când exploataţiile  sub un hectar vor sări din schema de subvenţii: „Din statisticile noastre, rezultă un total de 28.500 de fermieri înregistraţi oficial pentru o supra­fa­ţă totală de circa 100.000 hectare la care se efectuează plăţi. Un cal­cul simplu arată clar cât de sfărâmată este agricultura vâlceană iar schim­bările de optică în cadrul Politicii Agricole Comune care prevăd ca, din 2013, să se facă plăţi numai pentru suprafeţe cuprinse între 3 şi 5 hec­tare, se vor resimţi acut pentru peste 80% dintre fermieri”, a declarat Adrian Pintea.