Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează, în luna februarie, TVA în valoare de 1.245,44 milioane lei


Agenţia Naţională de Adminis­trare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna februarie suma de 1.245,44 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare existente la 1 februarie 2013.

În selecţia lunii februarie 2013 au fost cuprinse, în ordinea vechimii, toate deconturile de TVA, soluţio­nându-se prin restituire deconturile a căror ve­chi­me este de până la data de 5.01.2013 (excepţie făcând decon­tu­rile de TVA aferentă operaţiunilor de im­port soluţionate până la 25.01.2013).

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 1.201,0 mil. lei, din care se compensează suma de 20,94 mil. lei şi se restituie suma de 1.180,06 mil. lei;

Deconturi cu compensare integrală în valoare de 37,3 mil. lei;

Deconturi cu compensare parţială în valoare de 7,14 mil. lei, iar suma de 245,13 mil. lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate decon­turile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 1.180,06 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (11 februarie): respectiv 442,84 mil. lei;

Tranşa II (27 februarie): respectiv 737,22 mil. lei.