Adio, Maternitate modernă!


Maternitate2• Banca Mondială nu mai acordă finanţarea pentru reabilitarea unităţii medicale

• totul după o întâlnire a ministrului Attila cu şeful Băncii Mondiale
• să fie o răzbunare pentru revolta de a menţine Spitalul Bălceşti!?

Femeile care sperau că vor bene­ficia de condiţii la standarde euro­pene în cadrul Maternităţii trebuie să afle că mai au de aşteptat. Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a transmis con­ducerilor spitalului şi Consiliului Judeţean că nu vor mai fi alocate fon­du­rile pentru rea­bi­litarea şi moderni­zarea Maternităţii, motivând că lucră­rile nu pot fi execu­tate într-un an de zile, termenul pre­văzut. Totul vine după o întâlnire între ministrul Attila şi preşedintele Băncii Mondiale, acesta din urmă fiind de părere că lucrările la Maternitate se află într-un stadiu prea puţin avansat faţă de cel al altor uni­tăţi şi nu vor fi gata până-n aprilie 2012. Se vehicu­lează că însuşi Cse­ke Attila este cel care a taxat judeţul Vâlcea, decizia fiind transmisă la doar câteva zile după protestul medicilor şi localnicilor din Bălceşti pentru păstra­rea spita­lului. Şi uite aşa, s-a tăiat fi­nanţarea exter­nă! Proiectul de mo­der­­nizare a Ma­ternităţii vâlcene pre­ve­dea, pe lângă îmbunătăţirea condi­ţii­lor din sec­ţii şi reabilitarea insta­la­ţiilor elec­tri­ce, de căldură, apă. Con­du­cerea Ma­ter­nităţii consideră că nu va mai exista oportunitatea alocării de fonduri euro­pene; cel puţin nu-n cu­rând. Preci­zăm că decizia de a tăia fi­nanţarea externă vizează doar Ma­ter­nitatea vâlceană, nu şi alte spitale din ţară.