ADI Salubrizare, abandonată aproape definitiv de primarii Vâlcii: „S-A DUS DRACULUI DE TOT încrederea…”


Abia o duzină de UAT-uri şi-au trimis, joi, reprezentanţi la Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Salubrizare Vâlcea
Joi, 31 martie, de la orele 11.00, Sala Mare a Consiliului Judeţean Vâlcea a programat Adunarea Generală la care nu s-au prezentat mai mult de 12 reprezentanți de unități administrativ teritoriale. Şedinţa a fost ca un priveghi rezumat perfect de vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea, Florian Marin: „Haideţi să nu plecăm după şase minute că intrăm în istorie pentu cea mai scurtă şedinţă! Vă rog eu să mai rămâneţi un pic să mai vorbim…”.
Aprobarea execuţiei bugetului, a bilanţului contabil, a situaţiilor financiare, a inventarierii anuale şi a acoperirii deficitului realizat pe anul 2021 a fost primul punct al ordinii de zi. Acesta a fost urmat de aprobarea bugetului pentru 2022 şi al cuantumului cotizaţiilor, numirea membrilor Comisie de Cenzori, Diverse.
Florian Marin a luat cuvântul vizibil nemulţumit, chiar iritat, de sala aproape goală în faţa căreia a fost nevoit să se prezinte:
„Aceasta este o reconvocare pentru că s-a făcut o convocare la care n-a venit numărul prevăzut de Statut pentru a fi şedinţa validă. Ca atare, este vorba de o reconvocare şi la o reconvocare, indiferent de numărul membrilor prezenţi, se va hotărî cu jumătate plus unu. Suntem abia 15 oameni într-o sală când ar fi trebui să vină marea majoritate să discute. Discută pe la colţuri, sunt nemulţumiţi, o spun în fel şi chip, se adresează uneori şi mass-media, dar niciodată nu vin să discute direct aici sau duc discuţia în derizoriu…”.
„Despre stadiul implementării CMID (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor) la zi, suntem, după cum probabil ştiţi, în faza de proiectare, contractul fiind proiectare şi execuţie. Compania care a câştigat este o companie profilată pe astfel de investiţii, cu 25 de centre de management la nivel naţional în care a fost implicată şi a lucrat. Ultimul proiect la care a lucrat este cel de la Galaţi la care cu tot dinandinsul vreau să mă duc să văd. Încă nu este dat în folosinţă c-acum e terminat, le trebuie autorizaţii. Deci, este o firmă cu experienţă. Cu ce ne-am confruntat? Sau cu ce s-au confruntat, mai exact… Colectarea apelor din zona de pe amplasament; au făcut orice acţiune pentru a pune în siguranţă amplasamentul întrucât acolo s-a făcut Drumul Comunal 112 care n-a avut în vedere acest aspect şi s-au constatat în proximitatea drumului alte posibile zone în care apa stătea… Au făcut studiile respective, acum sunt cu proiectul gata. În 15 aprilie 2022 vor preda proiectul spre verificare. Noi facem tot ce ne permite legea pentru a grăbi acest proces, termenul maxim legal este de 90 zile. Sub nici o formă, nu vom depăşi acest termen. Ne vom mobiliza cu ei că e legal, nu facem nimic în neregulă să se petreacă verficarea mai repede, astfel încât… să zic, la începutul lunii iunie să înceapă lucrările efectiv. Problema pe care, cred eu că toată lumea o cunoaşte, nu este de înscriere în termenul de execuţie, ci de menţinere a ofertei iniţiale întrucât nu mai există nici un fel de predictibilitate. Pentru mine, a fost şocant să primeşti o ofertă pentru fier, de pildă, valabilă 30 de minute! Nu numai atât, condiţia a fost să trimit Ordinul de Plată, deci acceptarea de către cumpărător a ofertei respective însemna banul în cont! După cum îi vedem noi şi cu istoria pe care o au în acest domeniu vor duce contractul la capăt în condiţii bune. Din estimările celor care lucrează direct, în luna octombrie 2022, va fi demarată procedura de achiziţie. Eu zic că încă un an, deci octombrie, noiembrie 2023 va putea deveni funcţional Centrul… Noi, aici, facem schimb de experienţă, pentru că ştiţi că numai de-al dracu, unul, un agent cu o companie, contestă! Numai de-al dracu, tocmai pentru a bloca şi a nu lăsa să se dea… Dar ei se mişcă bine, comunică cu noi ceea ce e foarte important că nu stau într-o bulă acolo. Lucrează şi noi aşteptăm să treacă termenul. Comunică cu noi, ne cer întâlniri, vin, se consultă… Eu am mare încredere după istoricul lor în domeniul ăsta. Nu ştiu dacă mai e o altă companie naţională cu aşa portofoliu doar pe CMID-uri şi vin cu idei, ştiţi… Vă reamintesc, după ce documentaţia e gata, din nou, va trebui, în august-septembrie, pentru cele 89 de Hotărâri de Consiliu Local de aprobare. Trebuie nu 88, 89!”, a declarat Adrian Mihăilă, administrator public al judeţului Vâlcea şi manager al CMID Roeşti.

Concluzia i-a aparținut primarului din Păușești Măglași

Concluzia esenţială, apreciem noi, a tras-o edilul Alexandru Dediu (foto).
„Primarii nu mai sunt aşa interesaţi. Durează foarte mult până se implementează. Noi suntem păţiţi cu ADI APA Vâlcea asta şi eu vă spun: cred că fiecare, dacă-l întrebăm, nu mai are încredere aşa în asociaţii d-astea… Mai dă-l dracu de proiect că de şapte ani de zile n-ai fost în stare să implementezi un proiect judeţean! Şi d-aia nici nu cred că mai sunt aşa interesaţi că dacă merge tot ca ălălalt… stai şapte, zece ani să implementezi un proiect! Cred că i-a debusolat aşa şi pe colegi. S-a dus dracului de tot încrederea!”, a punctat primarul Alexandru Dediu din Păușești Măglași.

Cum a apărut ADI Salubrizare?

ADI Salubrizare a apărut după Hotărârea CJ Vâlcea nr. 117 din 29.10.2010 de asociere cu cele 89 localităţi din judeţ şi a primit personalitate juridică la 8 noiembrie 2011. În 15 noiembrie 2013, Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Salubrizare Vâlcea semnat contractul de finanţare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide” care prevedea obligaţia ADI Salubrizare de a delega gestiunea serviciului şi a delegării facilităţilor realizate prin proiect.

Totul despre CMID Roeşti

Într-o zi de miercuri, pe 8 septembrie 2021, s-a desfăşurat conferinţa de deschidere a obiectivului de investiţii „Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din comuna Roeşti”. Acesta este parte componentă a proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide în judeţul Vâlcea”, implementat de Consiliul Județean Vâlcea prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM).
Investiţia reprezintă ultima parte, dintr-un proiect de mare anvergură, pentru care CJ Vâlcea a obţinut o finanţare europeană de circa 30 milioane de euro (fără TVA) şi are trei mari componente:
• depozit ecologic conform ce va avea o capacitate de 265.000 mc;
• staţie de sortare: 10.180 to/an/schimb;
• staţie de tratare mecanobiologică: 34.070 to/an/schimb.
Durata contractului este de 18 luni, reprezentând șase luni proiectare şi 12 luni execuţie lucrări. Tipul contractului este de proiectare şi execuţie: depozitul de deşeuri, al instalaţiilor de sortare, precum şi de tratare mecano­biologică, de dotare cu echipamentele potrivite, cu performanţe corespunzătoare. Acesta trebuie să asigure atingerea performanţelor globale solicitate de Autoritatea Contractantă pentru următoarele obiecte: staţie de sortare; staţie de tratare mecano-biologică; depozit de deşeuri; gospodăria de apă; reţele de alimentare cu apă în incintă; reţele de canalizare levigat şi ape uzate în incintă; staţia de tratare levigat; reţele de alimentare cu energie electrică inclusiv legătură la reţea; instalaţii de curenţi slabi; conectarea la utilităţi (energie electrică etc.) de la surse externe; construcţia de drumuri de transfer; sistem de irigaţii; orice alte lucrări necesare pentru a realiza CMID Roeşti pe deplin operaţional.
Staţia de sortare va avea o capacitate de 10.180/ to/an și va asigura condiţiile pentru sortarea deşeurilor reciclabile provenite din colectarea separată şi va contribui la atingerea ţintelor de reciclare şi a celor privind reducerea cantităţii de deşeuri depozitate.
Staţia de tratare mecano-biologică (TMB) va contribui la atingerea ţintelor prin reducerea cantităţii de deşeuri şi a fracţiei biodegradabile depozitată în depozitul conform. De asemenea, execuția stației TMB va contribui la protecţia mediului şi îmbunătăţirea calităţii solului prin utilizarea produsului similar compostului ca strat de acoperire sau ca strat vegetal în spaţii verzi sau pe terenuri degradate, dar şi a compostului obţinut din tratarea deşeurilor verzi şi a biodeşeurilor colectate separat ca îngrăşământ natural în agricultură. Deşeurile ce urmează a fi primite în cadrul CMID Roești pentru sortare, tratare mecano-biologică şi/sau compostare vor fi colectate din: gospodării, companii comerciale care produc deşeuri similare deşeurilor solide municipale, deşeuri comerciale şi industriale de la companii, deşeuri verzi din parcuri şi grădini colectate separat.
Lucrările care fac obiectul acestui contract sunt incluse în Proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”, proiect implementat prin finanţare europeană în cadrul fazei 2 POIM 2014 – 2020. Prin implementarea contractului vor fi realizate investiţiile necesare ale „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide” în judeţul Vâlcea, fără de care ţintele prevăzute în legislaţia naţională şi europeană nu pot fi atinse.