Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat, în săptămâna 22-28 februarie 2021, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Păușești – satele Păușești și Solicești, comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Bunești – satul Bunești și orașul Băile Govora – străzile Tudor Vladimirescu și Bradului; conductă PEHD Dn 110: orașul Horezu – strada General Magheru; conductă PEHD Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești; conductă OL 114: orașul Băile Govora – strada Palangine; conductă OL 219: orașul Băile Govora – strada Pieței. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satele Aricioaia și Ciorăști și orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă din comuna Bunești – satul Brozbești;
• s-a efectuat desfundarea, decolmatarea și spălarea rețelei de canalizare și a căminelor de canalizare din comuna Bunești;
• s-a curățat transportorul elicoidal aferent Stației de epurare ape uzate Șirineasa;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă și a branșamentelor din comuna Băile Govora – strada Plopilor;
• s-a înlocuit tronson rețea de canalizare în orașul Horezu – strada General Magheru;
• s-a curățat cu hidrojetul Stația de pompare ape uzate Nr. 2 din comuna Cernișoara;
• s-a decolmatat senalul adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
• s-au efectuat lucrări de subtraversare în comuna Galicea – satele Ostroveni și Teiu;
• s-a înlocuit aparataj electric din tabloul de automatizare al Stației de apă Bunești;
• s-a desfundat racord de canalizare menajeră în comuna Șirineasa – satul Slăvitești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de canalizare și a căminelor de vizitare aferente din orașul Horezu – strada General Magheru, nr. 36;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea unui branșament nou în comuna Nicolae Bălcescu – satul Linia Hanului;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiile de epurare ape uzate
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești-Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.