Activitate intensă la Apavil S.A. – „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 1-7 februarie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Frâncești – satele Coșani, Dezrobiți și Surpatele, comuna Șirineasa – satele Slăvitești și Ungureni și orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 32: orașul Băbeni – strada Tătărani; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă OL 89: orașul Horezu – strada General Magheru; conductă OL 219: orașul Horezu – strada Râmești Horezu. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Slăvitești, comuna Nicolae Bălcescu – satul Corbi și orașul Băbeni – strada Tătărani.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au verificat și deblocat plutitorii aferenți Stației de pompare ape uzate din comuna Tomșani – satele Chiceni, Foleștii de Jos și Foleștii de Sus;
• s-au desfundat rețelele de canalizare și s-au vidanjat căminele de suspensii solide în orașul Horezu – străzile Independenței și Florilor;
• s-au vidanjat Stațiile de pompare ape uzate nr. 1, 2, 3, 4 din comuna Tomșani – satul Bogdănești;
• s-au verificat și deblocat pompele de nămol aferente Stației de pompare ape uzate din comuna Tomșani – Chiceni și Foleștii de Jos;
• s-au efectuat operațiuni pentru spălarea puțurilor de captare apă adiacente Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Frâncești;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat igienizarea perimetrului Stației de apă Barcane din comuna Păușești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-au efectuat operații de montare și punere în funcțiune a pompei puț captare Nr. 1 din comuna Frâncești – satul Dezrobiți;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești-Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.