Activitate intensă la Apavil S.A. – „Centru Vest”


APAVIL S.A. – Centru Exploatare Vest a desfăşurat, în săptămâna 9-15 noiembrie 2020, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă, au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: comuna Tomșani – satul Bogdănești; conductă PEHD Dn 25: comuna Păușești – satul Păușești, comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Bunești – satele Bunești, Teiușu și Râpănești, comuna Mihăești – satele Govora, Gurișoara și Vulpuiești și orașul Horezu – satul Romanii de Sus; conductă PEHD Dn 32: orașul Băbeni – strada Tătărani; conductă PEHD Dn 50: orașul Băbeni – strada Dragoș Vrânceanu; conductă PEHD Dn 75: orașul Horezu – satul Ifrimești; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Tomșani;conductă PEHD Dn 125: comuna Cernișoara – satul Groși; conductă OL 89: comuna Măldărești – satul Ciupa. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satele Șirineasa și Slăvitești.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a desfundat racord de canalizare menajeră în orașul Horezu – strada Parcului;
• s-au înlocuit robineți defecți în comuna Galicea – strada Berzelor și comuna Șirineasa – satul Ciorăști;
• s-au efectuat aerisiri ale rețelei de apă în comuna Galicea – strada Teodorești;
• s-au efectuat lucrări de înlocuire hidranți defecți în comuna Șirineasa;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente noi în comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
• s-a decolmatat și curățat barajul de captare Râmești;
• s-a înlocuit tronson rețea apă potabilă PEHD Dn 32 în comuna Bunești;
• s-a efectuat igienizarea incintei Stației de epurare din comuna Mihăești;
• s-a efectuat igienizarea incintei puțuri captare apă Surpatele din comuna Frâncești;
• s-a efectuat spălarea și curățarea Stației de epurare Tomșani din comuna Tomșani;
• s-au pus în funcțiune sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat igienizarea incintei Stației de apă Govora din comuna Mihăești;
• s-au vidanjat căminele Stației de epurare ape uzate Slăvitești din comuna Șirineasa;
• s-a efectuat igienizarea incintei Stației de apă Dealul Galicii din comuna Galicea;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești-Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Compartimentul de comunicare, mass-media al societății Apavil SA