Activitate intensă la Apavil S.A. – Centru Vest


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 12-18 octombrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 25: comuna Păușești – satele Păușești și Ursărești, comuna Bunești – satul Râpănești, comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Mihăești – satul Gurișoara și orașul Băbeni – satul Tătărani; conductă PEHD Dn 32: comuna Păușești – satul Barcanele, comuna Mihăești – satul Gurișoara și orașul Băbeni – strada Calea lui Traian; conductă PEHD Dn 40: orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 50: comuna Mihăești – satul Gurișoara; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Dosul Râului; conductă PEHD Dn 140: orașul Băbeni – strada Ariei; conductă OL 114: orașul Băile Govora – strada Palangine; conductă OL 219: orașul Băbeni – strada Sondelor. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Șirineasa.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-au vidanjat căminele Stației de epurare Șirineasa în vederea curățării și verificării pompelor;
• s-au efectuat lucrări de extindere rețea apă potabilă PEHD Dn 32 și rețea apă potabilă PEHD Dn 50 și s-au realizat branșamente în comuna Mihăești – satul Gurișoara;
• s-au curățat căminele de canalizare menajeră în orașul Horezu – străzile Mircea cel Bătrân și Tudor Vladimirescu;
• s-a curățat Stația de pompare apă uzată din comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos;
• s-au curățat Stațiile de pompare apă uzată nr. 1- 9 din comuna Cernișoara;
• s-a demontat pompa aferentă Stației de apă Cerna din comuna Vaideeni;
• s-au demontat și curățat pompele aferente Stației de epurare Pietrari și Stației de pompare apă uzată;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente noi în comuna Păușești – satul Cernele, comuna Nicolae Bălcescu – satul Dragomirești, comuna Galicea – satul Cremenari, orașul Horezu – satul Romanii de Jos și orașul Băbeni – strada Teilor;
• s-a intervenit pentru repunerea în funcțiune a Stației de repompare apă uzată nr. 18 din comuna Nicolae Bălcescu;
• s-a decolmatat barajul de captare Râmești;
• s-a efectuat igienizarea incintei puțuri captare apă W1 și W2 din comuna Bunești;
• s-au decolmatat conductele drenului adiacent aferent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Compartimentul de comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.