Activitate intensă la Apavil S.A. – Centru Vest


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 22/28 iunie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Păușești – satele Barcane, Buzdugan, Cernele și Păușești, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Mihăești – satul Vulpuiești, comuna Bunești – satul Bunești și orașul Băile Govora – străzile Bradului, Cimitirului, Lalelelor și Pieței; conductă PEHD Dn 32: orașul Horezu – strada Urșani; conductă PEHD Dn 90: comuna Șirineasa – satul Ciorăști; conductă PEHD Dn 110: comuna Șirineasa – strada Principală; conductă OL 89: comuna Măldărești – satul Măldărești; conductă OL 159: orașul Băbeni – strada Berbeniței. De asemenea, s-a intervenit la avarii în orașul Băbeni – strada Dragoș Vrânceanu și comuna Șirineasa – satul Slăvitești.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-a montat mufă racord pe conducta PEHD Dn 63 care traversează răul Otăsău din comuna Păușești;
• s-a curățat filtrul nr. 2 aferent Stației de apă Olari;
• s-a montat reductor de presiune Dn 50 în comuna Vaideeni;
• s-a înlocuit conductă PEHD Dn 32 în orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu;
• s-au decolmatat și spălat modulele I și II și bazinele din cadrul Stației de epurare Bunești;
• s-a înlocuit colier Dn 110 în cadrul Stației de apă Dealu Galicei din comuna Galicea;
• s-au monitorizat lucrările de extindere rețea de apă potabilă din PEHD Dn 75 din comuna Nicolae Bălcescu – satul Linia Hanului;
• s-au efectuat operațiuni pentru înlocuirea a trei vane în căminul de vane situat în comuna Șirineasa – satul Ciorăști;
• s-a decolmatat drenul adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
• s-au montat branșamente noi în comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești, comuna Bunești – satul Râpănești și comuna Păușești – satul Văleni;
• s-a decolmatat zona de captare din cadrul barajului Râmești;
• s-au efectuat operațiuni de curățare și spălare a Stațiilor de pompare ape uzate Bogdănești din comuna Tomșani;
• s-a efectuat igienizarea incintei Stațiilor de apă din comuna Galicea și orașul Băbeni;
• s-a efectuat igienizarea incintei Stațiilor de apă Romani și Frâncești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Biroul de Presă al Apavil SA