Activitate intensă la Apavil „Centru Vest”


APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat, în perioada 1-7 august 2020, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă, au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25 din satul Dosul Râului – comuna Nicolae Bălcescu, satele Ursărești și Serbănești – comuna Păușești Otăsău, satul Pietrarii de Sus – comuna Pietrari, satul Buzdugan – comuna Păușești-Otăsău, satul Bunești – comuna Bunești, Govora sat – comuna Mihăești. De asemenea, s-a intervenit la avarii pe conductele PEHD D32 din: satul Bunești – comuna Bunești, strada Kogălniceanu – orașul Băile Govora, satul Foleștii de Jos – comuna Tomșani; rețeaua PEHD Dn40 din Pietrarii de Sus, Linia Nouă – comuna Pietrari; conducta stradală de apă potabilă PEHD PE Dn 50 mm din satul Valea Viei – Nicolae Bălcescu; rețele PEHD Dn 63 din: Galicea – str. Pieptești (DJ 177), satul Sorlicești-Văleni – comuna Păușești Otăsău; conducte stradale PEHD Dn75 din Horezu, strada G-ral Magheru și satele Șerbăneasa și Dosul Râului – comuna Nicolae Bălcescu; conducte stradale PEHD Dn110 în satele Foleștii de Sus și Foleștii de Jos – comuna Tomșani, Romanii de Jos – Horezu, satul Loturi – comuna Șirineasa; conducta PEHD Dn125 din satul Armășești – comuna Cernișoara; conducta stradală PEHD Dn140 mm de pe str. Uzinei din orașul Băbeni; conducta PEHD Dn180 din satul Romanii de Jos – Horezu; conducta OL 89 din satul Urșani, strada Valea Ursului – Horezu; branșament OL Ø1” pe str. Gulimani – orașul Horezu și conducta stradală de apă potabilă OL 1” 1/4 pe str. Tătărani din orașul Băbeni.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• au fost efectuate operații de decolmatare, desfundare și spălare rețea canalizare, racorduri și cămine aferente pe distanța de 400 m, între capăt coloană și Biserică, până la limpezirea apei, în satul Bunești, comuna Bunești;
• au fost realizate branșamente noi de apă PEHD Dn25, montându-se: robineți trecere 3/4, niple, racorduri compresie, elemente de legătură Dn 20 și apometre Dn 20 în comuna Mihăești – sat Govora, străzile Principală și Titiriga și în satul Scărișoara;
• s-a efectuat racord canalizare, conform deviz, în orașul Băile Govora, str. Praporgescu, și s-a readus terenul la starea inițială prin refacere cu nisip și pavele;
• s-au efectuat operatii de decolmatare, desfundare și spălare a căminelor, rețelei PVC Dn200 și a racordurilor aferente, pâna la limpezirea apei, pe o lungime de 400 m, la SRP Cuculici din comuna Pietrari;
• a fost spălată rețeaua de apă potabilă, între stația de apă Bunești, pe strada Principala – DN 67, până în satele Firești și Răpănești, efectuându-se spălare până la limpezirea totala a apei din rețele și bransamente, prin hidranți Dn 80;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
• au fost curățate și spălate cu hidrojetul SPAU-urile nr. 1-9 în Cernișoara – satele Armășești, Modoia și Groși, SPAU-urile nr.1-4 în Tomșani și SPAU -urile nr. 5-14 în satele Foleștii de Sus și Foleștii de Jos;
• s-a înlocuit un branșament din OL3/4 cu grad avansat de uzură cu un branșament PEHD Dn25 în Măldarești, sat Ciupa, executându-se subtraversare astfalt și montându-se 7 m țeavă PEHD Dn40 protecție si 8 m țeavă PEHD D25;
• s-au verificat stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă, rezervoarele de înmagazinare apă potabilă, stațiile de repompare apă potabilă, stațiile de epurare și repompare apă uzată din întreaga zonă de acoperire a sectorului Băbeni, pentru asigurarea bunei funcționări;
• s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 6, 8, 10, 13 și căminul de canalizare din satul Corbi din comuna Nicolae Bălcescu, în vederea curățării acestora;
• s-au vidanjat căminele Stației de Epurare Ape Uzate Șirineasa pentru curățarea și verificarea pompelor;
• s-a oferit asistență tehnică pentru realizarea unor branșamente la rețeaua de apă, la utilizatori noi din comunele Șirineasa și Galicea;
• s-a intervenit cu hidrojetul pentru desfundarea rețelelor de canalizare de pe str. Unirii din orașul Băbeni și din comuna Nicolae Bălcescu;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Biroul de Presă al Apavil SA