A pus și Vîlcu umărul la mansarda de la „General Magheru”


Valcu_Samoil1Preocuparea pentru moderniza­rea şcolilor a fost tot timpul o prio­ritate pentru deputatul PDL Samoil Vîlcu. După sprijinul acordat pentru obţinerea unor fonduri necesare amenajărilor exterioare la Şcoala Veche din Călimăneşti, parlamentarul vâlcean a făcut eforturi ca şi Grupul Şcolar „General Magheru” din Rm. Vâlcea să obţină 70.000 de lei pentru mansarda şi acoperişul acestei uni­tăţi de învăţământ. „Este un gest nor­mal ca un parlamentar să sprijine, în măsura posibilităţilor, modernizarea şcolilor. Acesta a fost şi motivul pen­tru care am acceptat, la propunerea conducerii şcolii, să susţin demer­su­rile acestora de a obţine finanţare pentru amenajarea unei mansarde şi refacerea acope­ri­şului. Îi felicit pe cei care se preocupă de modernizarea acestei unităţi de învăţământ. Am fost impresionat şi de proiectul de volun­tariat desfăşurat aici: „SIMTE (IN)DI­FE­RENŢA VER­DE!”. Cei care s-au ocupat de acest proiect merită apre­cie­rea noastră. Acţiunea având ca scop formarea unui comportament civic, respon­sa­bilizarea elevilor, ca­dre­lor didactice şi a membrilor comu­nităţii locale faţă de mediul încon­ju­rător şi-a atins obiec­tivul. Prin aceste acţiuni de volun­tariat s-a amenajat un spaţiu verde primitor în curtea acestei unităţi de învăţământ. Elevii şi profe­so­rii au ecologizat spaţiile verzi din exte­riorul şcolii şi au plantat pomi, ofe­rind astfel un exemplu de urmat în ceea ce priveşte grija faţă de spaţiul verde”, a declarat parlamentarul demo­crat liberal.