A 17-a ediție a Conferinței „Procese în Criogenie și Separarea Izotopilor”


Conferinta_Procese_in_Criogenie_si_Separarea_Izotopilor1
Ca-n fiecare an, toată elita oa­me­nilor de știință din țară și din străină­tate se întâlnește în Călimănești, parti­cipând la conferința organizată de Institutul Național de Criogenie și Separare a Izotopilor Vâlcea. Ieri, în stațiunea Călimănești – Căciulata s-a dat startul celei de-a 17-a ediții a Conferinței „Progrese în Criogenie și Se­pararea Izotopilor”, eveniment or­ga­nizat de ICSI Râmnicu Vâlcea și Mi­nisterul Educației, Cercetării, Tine­re­tului și Sportului. Alături de cerce­tă­tori din țară, își vor prezenta lucrările științifice reprezentanți ai institutelor de cercetare din Germania, Italia, Bel­gia, Canada. Au onorat cu pre­zența președintele Consiliului Jude­țean Vâlcea, Ion Cîlea, directorul Fi­nan­țelor Publice, Gheorghe Gogâr­noiu, reprezentanți ai Prefecturii Vâl­cea și ai administrației publice locale din Călimănești, cuvântul de des­chidere aparținând prof. univ. dr. fiz. Ioan Ștefănescu, director executiv ICSI Râmnicu Vâlcea, care printre altele sublinia: „Mulţumesc tuturor oaspeţilor noştri din ţară şi de peste hotare, care au dat curs invitaţiei, pentru a fi alături de noi şi de munca unui institut de cercetare recunoscut de multă vreme pe plan internaţional. Această conferinţă ştiinţifică ne oferă prilejul să arătăm, pe de-o parte, care sunt rezultatele concrete ale cer­cetării noastre, pe de altă parte, să dezbatem teme importante ale cer­cetării, spre a avea, în cele din urmă rezultate concrete aplicabile în in­dustrie”. Conferința va ține până pe data de 28 octombrie.

Conferinta_Procese_in_Criogenie_si_Separarea_Izotopilor