64 de lucrători din sănătate, „școliți” într-ale calculatorului


Miercuri, 27 iunie, la Colegiul Medicilor Vâlcea a avut loc conferința de diseminare a rezultatelor unui proiect cu finanțare europeană prin care medici, asistenți și lucrători din sistemul sanitar au beneficiat de cursuri de inițiere și lucru cu calculatorul, o parte dintre aceștia obținând și permisul ECDL. Este vorba de proiectul „TIC – instrument de lucru pentru personalul din sectorul sănătăţii”. Conform acestui proiect, obiectivul general îl constituie îmbunătă­ţirea adaptabilităţii angajaţilor din sectorul sănătăţii din judeţele Braşov, Mureş, Bistriţa Năsăud, Bacău, Vâlcea şi Hunedoara, în vederea asigurării flexibilităţii funcţionale, pentru a răspunde noilor modele organizaţionale necesare manage­mentului descentralizat din sistemul de sănătate, în total, un număr de 562 de persoane beneficiare. Proiectul s-a implementat printr-un parteneriat realizat între SC Brahms Internaţional SRL Braşov (furnizor autorizat de formare profesională, centru acreditat ECDL) şi Colegiile Medicilor din judeţele amintite, unde participarea la cursuri a fost diferită, astfel: 84 angajaţi din sectorul sănătăţii din judeţul Braşov, 171 din judeţul Mureş, 85 din judeţul Hunedoara, 74 din judeţul Bacău, 84 din judeţul Bistriţa Năsăud şi 64 din judeţul Vâlcea au obţinut competenţe de utilizarea calculatorului.

În judeţul Vâlcea au fost organizate 5 serii de curs cu o durată 84 ore, de „Utilizare a calculatorului şi prelucrare informaţii (la nivel iniţiere)”, cu 64 participanţi, (faţă de 60 prevăzuţi), din care 27 medici, 33 asistenţi medicali şi 4 persoane angajate în sectorul sănătăţii având alte funcţii decât medici şi asistenţi medicali. Participanţii la curs, au fost astfel admişi încât s-au respectat principiile egalităţii de şanse, nefăcându-se nicio discriminare, asigurându-se îndeplinirea obiectivului orizontal al programului privind îmbătrânirea activă.

Dintre cei 64 de absolvenţi ai cursurilor de Utilizare a calculatorului, din judeţul Vâlcea, s-au selectat, ţinând cont de rezultatele obţinute atât în perioada de derulare a cursurilor cât şi la examenele de absolvire, un număr de 8 persoane care au obţinut permisul ECDL (European Com­pu­ter Driving Licence) Start şi 9 persoane care au obţinut permisul ECDL Complet, respectiv un total de 17 permise obţinute faţă de 6 prevăzute. În toate cele 6 locaţii de implementare a proiectului, Brahms Internaţional a asigurat pentru desfăşurarea cursurilor echipamente de tehnică de calcul şi formatori/lectori, specialişti cu expertiză deosebită în domeniul formării profesionale a adulţilor, examinatori acreditaţi de către ECDL România. La Rm. Vâlcea proiectul s-a bucurat de suportul instituțional a reprezentantului ECDL pe Vâlcea, Doru Gherzan. „Pentru buna colaborare, dumnealui, precum și firmei care s-a ocupat de implementarea proiectului, țin să le mulțumesc, a fost o experiență deosebită pentru noi, mă bucur că s-a terminat cu rezultate foarte bune. Pentru acest lucru rămânem deschiși și pe viitor la colaborări de acest gen”, a precizat Adrian Pătrulescu – președintele Colegiului Medicillor Vâlcea.