40 de ani de la punerea în funcţiune a bijuteriei energeticii româneşti


Hidro_CiungetVineri, 19 octombrie, la Uzina Hidroelectrică LOTRU-Ciunget, s-a celebrat punerea în funcţiune a Centralei Subterane Ciunget. La acest important eve­ni­ment pentru energetica româ­neas­că, au fost prezente foarte multe personalităţi care au con­tri­buit la construirea şi punerea în funcţiune a acestei bijuterii a energeticii româneşti, persona­lităţi centrale şi locale din admi­nistraţia publică, şi cei care trudesc zi de zi pentru buna func­­ţio­nare a acesteia. Cu această ocazie, Remus Borza, reprezen­tan­­tul Euro Insol, administrator judiciar al Hidroelectrica, a declarat că Centrala Hidroelectrică Lotru-Ciunget va purta numele lui Dorin Pavel, inginerul care a realizat planul general de amenajare hidroenergetică a României.

Hidrocentrala de la Lotru nu numai că este o bijuterie a hidroenergeticii româneşti, dar este şi cea mai importantă din acest sistem. Pentru a susţine acest lucru vă redăm o parte din declaraţia inginerului Darie Brebenoiu: „În cazul picării sistemului energetic naţional, Hidrocentrala Lotru este capabilă să pornească acest sistem de la zero. Avem 510 megawaţi putere instalată, disponibili în 5 minute. Ca să porneşti centrala nucleară îţi ia două săptămâni – o lună, ca să porneşti o termo­­­centrală îţi ia în jur de o zi. Pe când, la Lotru, dacă suntem opriţi şi s-a dat ordin de pornire, în cinci minute suntem capabili să pornim şi să ne ducem la putere maximă”.

Credem că este foarte important, ţinând cont de contextul economic actual, ca aceste mari realizări în domeniul energeticii să nu intre pe mâna unor „băieţi deştepţi”.