394 de proiecte admise pe Programul „Casa Verde”


• majoritatea vizează instalarea de panouri solare

La nivelul județului Vâlcea, Programul „Casa Verde” – sesiunea 2010 este aproape de finalizare. Din cele 430 de documentații de solicitare a finanțării, depuse la Administrația Fondului de Mediu, au fost aprobate 394. Opțiunile au vizat instalarea de panouri solare, iar restul cererilor au vizat proiectele pentru centrale termice pe peleți și cele pentru pompa de căldură. Scopul Programului „Casa Verde” îl constituie îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră. Prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.