36 de localități vâlcene PRIMESC PESTE UN MILION DE EURO pentru cadastru. Lista completă!


Angajații Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Vâlcea ne-au anunțat că instituția a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu un număr de 36 unități administrativ-teritoriale (UAT) din cele 79 eligibile, care se aflau pe raza județului. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Vâlcea în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2021, este de 5.597.000 lei. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Vâlcea.

Primăriile vor primi banii după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate

Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, unitățile administrativ-teritoriale care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Vâlcea trebuie să găsească prestatori până la data de 16 noiembrie 2021. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate. În anul 2021, fiecare unitate administrativ-teritorială poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
În prezent, din totalul de 89 UAT-uri din județul Vâlcea, au fost cadastrate în proporție de sută la sută trei comune (Făurești, Diculești, Valea Mare), iar într-o altă localitate (Vaideeni) se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, la nivel de UAT.

Ce este PNCCF?

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI (peste patru miliarde de lei), din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (aproximativ 313 milioane de euro), dar și din bugetul local al primăriilor.
Alăturat vă prezentăm lista completă a localităților din județul nostru care pot să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale după ce au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Vâlcea.
Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al OCPI Vâlcea