Boala Limbii Albastre, faza despăgubiri


VACI

• conform H.G. 1214 / 2009, proprietarii de animale și păsări, pot beneficia de despăgubiri de la autorități în vederea lichidării rapide a bolilor transmisibile la animale și păsări, inclusiv pentru cazurile de suspiciuni de boală, care implică tăierea sau uciderea acestora, cu excepția sumelor recuperate prin valorificarea produselor și subproduselor de la animalele tăiate, ucise sau altfel afectate

Conform legislației în vigoare, apărarea sănătății animalelor, prevenirea transmiterii de boli la animale și de la animale la om, siguranța alimentelor destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, în raport cu creșterea animalelor, constituie o problemă de stat și statul se obligă să sprijine activitatea de apărare a sănătății animalelor, de supraveghere, prevenire și control al bolilor ce se pot transmite la animale și de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituțional și juridic, a resurselor financiare și a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar. Lista cu bolile pentru care se acordă despăgubiri este inclusă în Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 45 / 15.06.2012 publicat în M.O. nr. 500 / 20.07.2012. Astfel, beneficiază de despăgubiri, potrivit legii, persoanele juridice și persoanele fizice proprietare de animale, în cazul în care animalele sunt deținute cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, cu referire la: declararea și înregistrarea obligatorie în registrul agricol și în sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor din proprietate; dacă au suferit pagube la suspicionarea sau la confirmarea bolii prin aplicarea masurilor specifice pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile declarate; dacă animalele suspicionate de boală au fost predate către unitățile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor naționale de eradicare a epizootiilor, în vederea sacrificării în scop de diagnostic; proprietarii de animale din exploatațiile aflate în zona de protecție a focarului declarat, care au suferit pagube colaterale prin aplicarea măsurilor de eradicare și combatere a bolilor. Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin D.S.V.S.A. județene, la valoarea de înlocuire, la prețul pieței a animalului tăiat, ucis ori altfel afectat sau, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, prin derularea acestor măsuri, la data când a avut loc acțiunea de lichidare a focarelor de boală. Despăgu­birile se acordă în baza evaluărilor făcute de comisia de evaluare stabilită prin lege, care vor stabili suma cuvenită pentru pierderea suferită de crescătorul de animale în cauză. Documentația întocmită, se depune la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județeană, vizată de către medicul oficial al circumscripției sanitare veterinare zonale și se aprobă de conducerea D.S.V.S.A. Nu beneficiază de despăgubirile prevăzute în prezenta hotărâre persoanele fizice și juridice proprietare de animale, în următoarele situații: dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial sau medicului veterinar de liberă practică împuternicit, modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariția oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau notă telefonică; dacă nu asigură și nu respecta normele de igienă și biosecuritate în exploatațiile înregistrate sanitar-veterinar; dacă au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior intrării pe teritoriul României și a fost constatată prin testele de laborator; dacă au introdus în exploatație, animale noi fără documentele sanitare veterinare prevăzute de lege (pașaport pentru bovine și cabaline, document de mișcare, document sanitar veterinar care să ateste starea de sănătate); dacă au introdus în exploatație animale provenite dintr-o altă exploatație sau zona aflată în derularea lichidării unui focar de boală; dacă se constată de autoritățile competente că au încălcat legislația în vigoare, privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile la animale și de la animale la om, precum și legislația privind identificarea, înregistrarea și mișcarea animalelor.