2,96% – rata șomajului în Vâlcea


Ultimele date furnizate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea atestă că, la finele lunii mai, rata șomajului era de 2,96%. Erau înregistrați 4.820 de șomeri, din care 2.247 erau femei. De asemenea, primeau indemnizație de șomaj doar 1.514 persoane.
Pe medii de rezidență, în județul Vâlcea, la finele lunii mai, 1.557 șomeri înregistrați erau din mediu urban, iar 3.263 șomeri înregistrați erau din mediul rural.
Referitor la structura șomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 1.553 persoane.
În funcție de nivelul de instruire, oferta de forță de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare în numărul total de șomeri înregistrați o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional (71%); persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 23% din totalul șomerilor înregistrați; persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 6%. Din 1 ianuarie și până la finele lunii mai, s-au încadrat 2.061 persoane (în luna mai s-au încadrat 444 persoane) din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea.