2013, ultimul an de activitate a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală


• trebuie cheltuite rapid cele 4,5 miliarde de euro destinate agriculturii
• implementarea proiectelor cu finanţare europeană: proceduri greoaie şi schimbarea condiţiilor de finanţare din mers

Reprezentanţii Centrului de Plăţi pen­tru Dezvoltare Rurală şi Pes­cuit s-au întâl­nit cu edilii şi spe­cia­liştii în agricul­tură, scopul fiind acela de informare asupra proiec­te­lor cu finanţare europea­nă desti­nate sprijinirii fermierilor. Fostul Sa­pard, ac­tual­mente Agenţia de Plăţi pentru Dez­vol­tare Rurală şi Pescuit se zbate pentru a-i îndemna pe fer­mieri să acceseze proiecte pe bani europeni. Deşi, la întâlnire, s-a criticat faptul că pro­ce­­durile sunt greoaie, iar condiţiile de finan­ţare se tot schimbă, Cornel Nisto­rescu, directorul Agenţiei, a ţinut să adau­ge că, pe site-ul instituţiei, se pot găsi toate detaliile de care un fer­mier are nevoie: informaţii privind apli­care şi în­toc­­mirea proiectelor, procedurile de imple­men­tare etc. Prezent la dezbatere, Marin Cer­nă­tescu, directorul Camerei Agri­cole Vâlcea, a dat citire mesajului preşe­dintelui CJ Vâlcea, Ion Cîlea, vor­bind despre lipsa sur­selor de cre­ditare pen­tru fermieri. Men­ţionăm că, în condiţiile în care anul 2013 este ultimul de activitate a Progra­mu­lui Naţional de Dezvoltare Ru­rală, cele 4,5 miliarde euro, adică 40% din fondurile primite, trebuie cheltuite rapid.