167 de ani de nemurire pentru Anton Pann


Antonie Pantoleon-Petroveanu a trecut la cele veșnice în data de 2 noiembrie 1854 şi a fost înmormântat în curtea Bisericii „Sfântul Stelian” din București
Originar din orașul bulgar Silven (pe atunci în Imperiul Otoman), Anton Pann s-a născut în jurul anilor 1796-1798 din tatăl vlah (Pandele Petrov) și mama grecoaică (Tomaida), fiind cel de-al treilea fiu al familiei. Și-a pierdut tatăl și apoi cei doi frați mai mari în război. Tomaida s-a retras cu fiul ei o vreme în Chișinău, iar apoi în Țara Românească, la București.
Antonache, cum era alintat Anton Pann la vârsta de 16 ani, devine paraclisier la biserica Olari, cântăreţ la Biserica cu Sfinți de pe calea Moşilor, dar și ucenic al dascălului grec Dionisie Fotino. Dornic să-și îmbogățească cunoștințele, s-a înscris „auditor” la „școala de muzichie” deschisă de Fotino.
În anul 1816, s-a mutat la școala dascălului Petru Efesiul de pe lângă Biserica „Sf. Nicolae” – Șelari. A învățat și meșteșugul tiparului în tipografia aceluiași Petru Efesiul, iar în anul 1819 a devenit meșter al tipografiei și a tipărit pentru prima oară un Axion în limba română.
A făcut parte ulterior din comisia pentru traducerea cântărilor bisericești din grecește în românește înființată de Mitropolitul Dionisie Lupu. Anton Pann a fost și profesor de psaltichie la școala de cântări bisericești de pe Podul Mogoșoaia, apoi la școala de pe lângă Episcopia Râmnicului. A publicat numeroase volume, atât cărți de strană, cât și versuri proprii sau culegeri religioase și folclorice.