16 mai, termen dublu în agricultură


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că termenul de depunere a declaraţiilor anuale de cotă de lapte a fost prelungit până în data de 16 mai inclusiv, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului european (CEE) nr. 1182/71 din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor şi expirării termenelor, întrucât termenul legal de depunere şi anume 14 mai este zi nelucrătoare. APIA vă reaminteşte că, până la aceasta dată, puteţi depune declaraţiile anuale de cotă de lapte fără aplicarea penalităţilor. „Precizăm că producătorilor de lapte care nu depun în termenul legal stabilit declaraţia anuală privind cantităţile comercializate, li se aplică penalitatea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva naţională. Cotele individuale nu vor fi retrase dacă producătorii deţinători de cotă vor transmite împreună cu declaraţia anuală şi o justificare scrisă, datată şi semnată, asupra imposibilităţii transmiterii acestei declaraţii în termenul legal. Pentru cumpărătorii de lapte care nu depun la termen declaraţia anuală privind cantităţile achiziţionate, sunt calculate penalităţi pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu data de 16 mai. Penalitatea reprezintă suma corespunzătoare taxei datorate pentru o depăşire de 0,01% din cantităţile de lapte care i-au fost livrate de producători pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Suma trebuie să fie cuprinsă între 100 şi 100.000 euro. De asemenea, cumpărătorul care nu trimite declaraţia anuală riscă să piardă dreptul de a achiziţiona lapte de la deţinătorii de cotă, prin retragerea aprobării”, ne-a declarat Adrian Pintea (foto), directorul APIA Vâlcea. Totodată, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor interesaţi că termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin pe suprafaţă pentru anul în curs este 16 mai 2011. Pentru cererile depuse după această data se aplică, la suma totală de plata, o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere. După data de 10 iunie a.c., cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul. Potrivit monitorizării APIA, până marţi, 10 mai 2011, au fost depuse 902.000 cereri, pentru o suprafaţă de aproximativ 6.000.000 hectare. Din totalul cererilor, aproximativ 884.500 (98,5%) au fost depuse utilizând aplicaţia electronica IPA Online, pentru 99% din suprafaţa solicitată la plată sprijinului financiar pe suprafaţă. Menţionăm că, în cadrul Campaniei SAPS 2010, APIA a plătit, până în prezent, în avans şi plăţi regulare în suma de 922.799.639 euro (SAPS şi PNDC), pentru 1.034.563 fermieri, reprezentând 97% din numărul fermierilor care au depus cererea de sprijin. Sprijinul financiar pe suprafaţă este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul Euro­pean Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).