10.000 euro pentru tinerii afacerişti


valcu_samoil3Săptămâna trecută, deputatul PDL Samoil Vîlcu a prezentat în plenul Ca­merei Deputaţilor declaraţia politică cu tema: „Sprijinul acordat tinerilor afa­cerişti – măsură eficientă economic”. Parlamentarul democrat-liberal între­ve­de vremuri mai bune pentru econo­mia românească, iar sprijinul acordat tinerilor care doresc să-şi deschidă o afacere este încurajator la început de drum. Iată câteva din ideile lansate de parlamentar în plen: „…perspectivele eco­nomiei româneşti sunt de îmbună­tă­ţire, acest lucru este susţinut chiar de unii analişti financiari, iar apre­cierea leului în raport cu moneda euro vine să confirme acest lucru. Măsurile dificile din punct de vedere financiar adoptate anul trecut de actuala gu­vernare permit ca în acest an să fie respectată ţinta privind deficitul bu­ge­tar stabilit pentru anul 2011, respectiv de 4,4% din PIB. România se în­dreaptă spre redresare economică şi sunt convins că 2011 va fi un an mai bun decât cel trecut. Prioritară rămâne promovarea creşterii economice prin investiţii şi îmbunătăţirea climatului investiţional. Eficientizarea sectorului public va majora cu siguranţă gradul de absorbţie a fondurilor structurale europene, iar aceasta va duce în final la îmbunătăţirea infrastructurii. Din analizele specialiştilor reiese faptul că economia românească   s-a stabilizat şi a fost reluată creşterea economică, dar măsurile privind reforma structu­rală şi consolidarea fiscală trebuie să continue. Una dintre măsuri este cea de a creşte ponderea sectorului privat în economie, iar sprijinirea tinerilor care vor să-şi deschidă o afacere este binevenită. Măsura stimulării dezvol­tării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri stabilită printr-o ordo­nanţă adoptată de Guvernul Boc va permite celor care doresc să îşi înfiinţeze o firmă, să beneficieze şi de scutirea de la plata taxelor aferente operaţiunilor de înmatriculare efec­tuate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi de scutirea de cheltuieli impuse de asigurările de sănătate datorate de angajator, pentru veniturile a cel mult 4 angajaţi, fără a se depăşi însă salariul mediu brut pe economie din anul anterior. Astfel, guvernul acordă tinerilor întreprinzători 10.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri, iar acest lucru este încu­rajator la început de drum. Tinerii sunt creativi şi au idei bune de afaceri, dar au nevoie de sprijinul statului pentru a-şi atinge obiectivele. Această cate­go­rie socială este cea mai vulnerabilă în ţara noastră dacă avem în vedere statisticile conform cărora 1 din 5 tineri sunt şomeri, iar foarte multe state din Uniunea Europeană au prevederi legislative care să sprijine tinerii de­bu­tanţi în afaceri, cum ar fi acordarea unor granturi nerambursabile,  împru­mu­turi cu costuri mici prin acordarea de garanţii de stat, subvenţionarea costurilor administrative sau finanţarea capitalului social pentru înfiinţarea de firme. De asemenea, o astfel de iniţia­tivă este în acord cu recomandările eu­ropene în domeniu. În concluzie, în­cu­­rajarea sectorului privat şi în special al tinerilor afacerişti nu poate să aibă decât efecte bune”, apreciază depu­ta­tul ales în Colegiul 2 Râmnicu Vâlcea.