Zootehnia este prioritatea APIA


Plățile aferente sectorului zootehnic vor începe după finalizarea tuturor verificărilor administrative prevăzute de legislația în vigoare și implementarea acestora în sistemul informatic, această activitate fiind una „prioritară” pentru APIA, informează Agenția de Plăti în cadrul unui comunicat de presă. „Referitor la sprijinul financiar aferent sectorului zootehnic, precizăm că APIA va începe efectuarea plăților după finalizarea tuturor verificărilor administrative prevăzute de legislația în vigoare și implementarea acestora în sistemul informatic, această activitate reprezentând o prioritate pentru Agenție”. Agenția de Plăți menționează că ,prin Hotărârea nr.382/27.05.2016, au fost aprobate plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2015.
Conform Hotărârii de Guvern, plafonul ajutoarelor naționale tranzitorii pentru speciile bovine și ovine/caprine, care se acordă pentru anul de plată 2015, este în limita sumei de 203.152.561 euro, respectiv 897.446,7 mii lei, și se distribuie astfel: 27,78 milioane euro pentru schema decuplată de producție în sectorul lapte, specia bovine; 116,77 milioane euro pentru schema decuplata de producție în sectorul carne, specia bovine; 58,59 milioane euro pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine. Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic se acordă fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013.
De asemenea, Guvernul a aprobat plafonul maxim de 113,35 milioane euro, care se acordă pentru anul de plata 2015, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, crescătorilor de animale din speciile bovine, ovine, caprine, viermi de mătase. Suma se repartizează astfel: 1,33 milioane euro pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte; 24,5 milioane euro pentru speciile ovine/caprine; 10,5 milioane euro pentru specia bovine, categoria taurine din rase și metișii acestora; 76,99 milioane euro pentru specia bovine, categoria vaci de lapte; 27.000 euro pentru specia viermi de mătase.
Plățile pentru schemele de ajutoare naționale tranzitorii și sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015.