Workshop online la Institutul de Cercetări Socio-Umane C.S. Nicolăescu-Plopşor al Academiei Române, din Craiova


În data de 31 martie 2022, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, din Craiova organizează un workshop online cu tema: «REVISTA ARHIVELE OLTENIEI-SERIE VECHE». La ceas aniversar, împlinirea unui secol de la prima apariție a revistei, colectivul de cercetători din cadrul ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopșor” propune un program în cadrul căruia vor fi organizate mai multe manifestări științifice și culturale care au în vedere punerea în valoare a bogăției materialelor din această publicație științifică. Dezbaterea din 31 martie va fi coordonată de către cercet. șt. III, dr. Lazăr Simona și cercet. șt. III, dr. Anca Ceaușescu. Aceasta va reuni cercetători, cadre didactice și studenți pasionați de istorie.
Revista ARHIVELE OLTENIEI a apărut în peisajul cultural românesc în anul 1922, ca publicație trimestrială, sub conducerea dr. Charles Laugier, care în articolul redacțional din cadrul primului număr menționa: „E câtva timp, ani aproape, de când noi, câțiva, reuniți la Cercul Prietenilor Științei, din Craiova, ne trudim, ca pe lângă cele ce am făcut până acum pentru răspândirea științelor, să scoatem și o publicațiune periodică”.
În revistă urma să se publice „tot ce interesează Oltenia. Atât cercetări asupra trecutului, cât și manifestațiile culturale și de viață oltenească din prezent. De altfel pentru edificarea celor ce n’ar fi primit apelul în care se schiţa scopul nostru, îl reproducem aci mai jos. Înseamnă însă aceasta că ne vom limita numai la publicații referitoare exclusiv la Oltenia? De sigur că nu; suntem o părticică dintr’un tot, o regiune dintr’o țară, Și tot ce atinge tare, toate progresele științei, toate mișcările și manifestările sociale ne ating și pe-noi; regionalism nu înseamnă exclusivism. Asemenea nu vom exclude subiectele care, fără a trata chiar despre Oltenia, sunt totuși o manifestare a spiritului oltenesc, și vom reproduce cu bucurie tot ce se va mai scrie, cu privire la Oltenia, și de către alții decât oltenii”.
În primul Comitet de conducere al revistei se aflau intelectuali din Oltenia: Ch. Laugier (Craiova) – director, Șt. Ciuceanu (Craiova), T.G. Bulat (Râmnicu Vâlcea), Al. Bărcăcilă (Turnu Severin), C.D. Fortunescu (Craiova) – secretar de redacție. Începând cu anul 1923 cei din comitetul de redacție sunt numiți colaboratori și vor fi intelectuali din întreaga țară. Între anii 1926-1945, directorul revistei a fost C.D. Fortunescu. Strădaniile comitetului de redacție au avut consecințe imediate, revista apărând în anul 1922 de patru ori pe an; între anii 1923-1943 revista, a apărut de șase ori pe an, iar între anii 1944-1946 publicația se tipărește, fără a fi difuzată. Revista a reapărut într-o nouă serie, începând din anul 1981 până în prezent, cu un număr pe an.
Publicația a găsit loc atât pentru numeroase documente istorice și manuscrise inedite, dar și pentru cronici minuțioase, câteodată surse unice de informare, recenzii sau note bibliografice multiple. Încă de la apariția sa, această publicație științifică a avut ca obiectiv studierea istoriei poporului român pe baza colecțiilor de manuscrise și documente, a periodicelor și cărților care au pus în evidență tradiția viețuirii românilor pe aceste meleaguri. Având profil enciclopedic, revista și-a propus, rămânând consecventă programului ei, să publice materiale din domeniile arheologie, istorie, etnografie, filosofie, sociologie, economie și drept.
Pentru mai multe detalii a se vedea site-ul https://icsu.ro.
• cercet. șt. III, dr. Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, purtător de cuvânt al ICSU „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova

Posting....