Publicații culturale și științifice românești. ARHIVELE OLTENIEI (1922-2022)


Simpozion organizat de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova
În zilele de 12 și 13 mai 2022, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova organizează Simpozionul național cu participare internațională cu titlul „Publicații culturale și științifice românești. Arhivele Olteniei (1922-2022)”. Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” în parteneriat cu Universitatea din Craiova-Facultatea de Litere, Facultatea de Drept, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Baroul Dolj, Fundația revista „Scrisul Românesc”, Craiova, Asociația Culturală Carmina Balcanica, Asociația Centrul de Studii și Cercetări de Drept Privat „Ion Dogaru” organizează un simpozion național cu participare internațională, parte a unui proiect dedicat sărbătoririi a 100 de ani de la apariția primului număr al revistei „Arhivele Olteniei”. La ceas aniversar, colectivul de cercetători din cadrul ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopșor” a propus un program în cadrul căruia, în cursul acestui an, vor fi organizate mai multe manifestări științifice și culturale care au în vedere punerea în valoare a bogăției materialelor din această publicație științifică.
Încă din anul 1922, când a apărut în peisajul cultural românesc ca publicație trimestrială, sub conducerea dr. Charles Laugier, revista a avut ca obiectiv studierea istoriei poporului român pe baza colecțiilor de manuscrise și documente, a periodicelor și cărților care au pus în evidență tradiția viețuirii românilor pe aceste meleaguri. Revista a publicat, prin munca susținută a colectivului de conducere și a colaboratorilor, studii, articole, note, comunicări și recenzii de nivel științific superior, din domeniul istoriei vechi, medii, moderne și contemporane a României, precum și istoriei universale. Publicația susține abordările interdisciplinare din domeniul istoriei și din alte domenii precum: folcloristică și etnografie (temele abordate ca urmare a observației directe, mărturie a documentării pe care cercetătorii au întreprins-o în localitățile din Oltenia aduc în discuție un spațiu etno-cultural deosebit de interesant și se opresc asupra culturii tradiționale), filosofie, teologie, geografie etc. De asemenea, trebuie remarcată și deschiderea revistei spre un dialog cultural cu alte zone ale țării. Materialele publicate în paginile revistei „Arhivele Olteniei” ne demonstrează faptul că activitățile culturale (învățarea, conservarea, restituirea) trebuie realizate sub semnul interacțiunii trecut și prezent, dintre național și universal.

Programul simpozionului

Conform programului simpozionului, deschiderea oficială a evenimentului va avea loc joi, 12 mai 2022, începând cu ora 10. Dezbaterile vor continua vineri, 13 mai 2022, începând cu ora 9. Lucrările acestui simpozion se vor desfășura pe mai multe secțiuni:
• Publicații culturale și științifice românești;
• Începuturi, evoluție, digitalizare, Arhivele Olteniei 1922-2022;
• Personalități și domenii de cercetare, societăți cultural-științifice în secolul XX.
La simpozion vor participa cercetători de profil variat, reprezentanți ai insituțiilor, societăților și revistelor academice din țară și din străinătate, printre care: Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română; Arhivele Naționale ale României; Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere; Universitatea Valahia; Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu; Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu; Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-Jiu; Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, al Academiei Române, București; Facultatea de Istorie, Universitatea din București; Muzeul Olteniei Craiova, Universitatea din Varșovia, Facultatea de Științe Politice și Studii Internaționale; Centrul de Istorie urbană, Universitatea din Hradec Kralove, Cehia.
Comunicările științifice vor fi prezentate pe platformă on-line.
Pentru mai multe detalii a se vedea situl https://icsu.ro.
• Cercet. șt. III, dr. Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, purtător de cuvânt al ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova