„Vom contesta la Curtea Constituţională investirea Guvernului!”


• declară deputatul Vlădoiu

„Uniunea Social Liberală va contesta validarea Guvernului Ungu­reanu la Curtea Constituţională, pe motivul nerespectării procedurilor de audiere şi validare a miniştrilor”, de­clară Aurel Vlădoiu, deputat PSD în zona Horezu. Vizibil deranjat de fap­tul că Puterea a călcat în picioare regulamentele de funcţionare ale Ca­merei Deputaţilor şi Senatului, parla­mentarul social – democrat a mai spus: „Acest guvern este rezultatul încălcării procedurilor de validare prevăzute de regulamentele celor două camere ale Parlamentului. Chiar dacă avizul comisiilor de spe­cialitate este consultativ, eliberarea sa este obligatorie. În cazul mai mul­tor miniştri candidaţi, acest aviz lip­seşte, deoarece comisiile respective nu au avut cvorumul necesar. USL con­sideră că procedurile de investire a guvernului au fost încălcate fla­grant, iar existenţa noului guvern se află sub stigmatul nerespectării legii”.