Vineri, la prânz: ordinară cu 23 de puncte la Primăria Râmnicului


Consilierii locali ai municipiului Râmnicu Vâlcea sunt convocați vineri, 29 noiembrie, cu începere de la ora 12.00, la sediul primăriei pentru ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Pe ordinea de zi a întâlnirii aleșilor din municipiu se vor afla 23 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2019.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2019.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2019.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal „Ariel” pentru anul 2019.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2019.
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2019.
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2019.
8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2019.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, a burselor de merit – pentru media generală 10 și a burselor de ajutor social, pentru semestrul I al anului școlar 2019/2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu strada Posada”.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor Generale Actualizate pentru „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice – 7 (șapte) blocuri de locuințe”.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor Generale Actualizate aferente Proiectului „Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Vâlcea: bl. M.V. Popescu, Bl. C11, Bl.10, Bl.21, Bl. P7, Bl. C3, Bl. A36/2, Bl. A14”.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Caietul de sarcini – „Descrierea traseelor” și a Anexei nr.4 la Caietul de sarcini, respectiv a Anexei nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – „Programul de transport”.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare” și a „Planului de marketing” pentru anul 2020, pentru serviciul de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea.
15.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil – teren cu destinația de drum public.
16.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 263/150/22.12.2004 privind transmiterea în folosință gratuită Episcopiei Râmnicu Vâlcea a unei suprafețe de teren.
17.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr. II 191/2000, încheiat cu societatea Librăriile Humanitas SA.
18.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 38091/2013 încheiat cu societatea Curierul AGC SRL.
19.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de depozitare a deșeurilor municipale la Depozitul de Deșeuri Fețeni.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil.
21.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2018, așa cum a fost modificat și completat, referitoare la aprobarea contractării unui împrumut de trezorerie în valoare de 7.732.000 lei.
22.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului municipal „Ariel”, începând cu 01.12.2019.
23.Întrebări, interpelări și răspunsuri.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea